کم کاری در تولید محتوا و آسیب زایی فضای مجازی

دکتر جعفر خوشروزاده : آسیب شناس فضای مجازی

یکی از علل آسیب زا بودن فضای مجازی ضعف اکثریت کاربران این فضا و حتی نخبگان در زمینه “تولید محتوا” و مصرف کننده بودن صرف محتوای تولید شده از سوی دیگران در این فضا است .
بررسی ها نشان میدهد که یکی از عمده ترین دلایل آسیب زایی فضای مجازی حضور و نقش آفرینی اقلیتی از تامین کنندگان محتواست که چندان که باید و شاید حساسیت و دغدغه اکثریت جامعه را ندارند.  در واقع اکثریتی حدود ۹۵ درصدی آن چه را که اقلیتی ۵ درصدی بر اساس فهم، سلیقه واهداف خود می نویسند و تولید می کنند ،مصرف و برایشان منتشر میکنند.
انتظار این نیست که همه دست به قلم شوند و مثل یک نویسنده حرفه ای تولید محتوا کنند و نیز نمی توان گفت مطالب مفید و علمی دیگران را نباید نشر داد. آنچه پیشنهاد می شود این است که بهتر است هر کدام از شهروندان که از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار هستند در حد وسع و بضاعت علمی و تجربی خود ، حتی شده با نوشتن تراوشات ذهنی و تجربیات خود نقشی در تامین محتوا در فضای مجازی ایفا کنند تا محتوای فضای مجازی به ذایقه و دلمشغولی های اکثریت جامعه نزدیک تر شود و از میزان آسیب زایی آن کاسته شود.
لذا توصیه این است که اگر فارسی بلد هستید و سواد خواندن و نوشتن هم دارید، بدون ترس و واهمه، ایده های مفیدتان را حتی شده در چند جمله بنویسید و در فضای مجازی و گروهی که عضو هستید، منتشر کنید. این یعنی تولید محتوا. با این کار، فضای مجازی مردمی تر ، دموکراتیک تر ، عادلانه تر ، بومی تر ، متنوع تر ، مشکل گشاتر و کم آسیب تر خواهد شد. 
enemad-logo