همه می توانند در وبینارهای ما سیب سلامت خود را بچینند

دکتر جعفر خوشروزاده 

در وب آسیب همه اعضای خانواده متناسب به نقشی که در خانه بر عهده دارند اعم از والدین ، فرزندان ، زوجین و حتی مربیان و مددکاران و مشاوران و معتادان به فضای مجازی می توانند با شرکت در کارگاههای ویژه خود، سیب سلامت در فضای مجازی را دریافت کنند.

به بیان روشن تر ، والدین با شرکت در کارگاه ویژه خود مهارت های لازم برای نظارت ،آموزش و کنترل موثر بر حضور فرزندانشان در فضای مجازی را فرا خواهند گرفت . 

فرزندان با شرکت در کارگاه مخصوص خود مهارت های کاربردی در زمینه استفاده کم آسیب از فضای مجازی را به زبان ساده فرا می گیرند.

بعلاوه ،با شرکت در این کارگاه زوجین مهارت های برای کاهش اثر آسیب زای فضای مجازی بر روابط خود با همسرشان را فرا می گیرند

و در نهایت با شرکت در دوره آموزشی مختص خود مربیان تربیتی ، مشاوران روانشناسی و مددکاران اجتماعی دوره تکمیلی آسیب های فضای مجازی و مهارت های لازم برای مواجهه با این آسیب ها را فرا می گیرند. 

معتادان به فضای مجازی و اینترنت و تلفن همراه و بازی های رایانه ای هم در وب آسیب برای خود یک دوره آموزشی دارند.

سیب زوجین
برای ثبت نام روی سیب کلیک کنید
سیب والدین
برای ثبت نام روی سیب کلیک کنید
enemad-logo