سخن اول : فضای مجازی آسیب یا هوای تنفس

سخن اول: فضای مجازی آسیب یا هوای تنفس ؟
دکتر جعفر خوشروزاده
آسیب شناس و استراتژیست فضای مجازی

هرچند فضای مجازی را می توان هوای تنفس دانست و انگشتانی که صفحات لمسی موبایل ها و تبلت ها را لمس می کند را می توان مصداق قلم برای آگاهی بخشی و معرفت افزایی تلقی کرد و نیز امکانات بسیار زیاد ارتباطی اعم از نوشتاری ، صوتی و تصویری موجود در این فضا را نزدیک کننده قلب ها در زندگی شهر نشینی و مدرن امروز قلمداد کرد اما نداشتن مهارت لازم در بهره گیری از این موهبت مفید می تواند تاثیرات و پیامدهای منفی بسیاری برای استفاده کننده آن به دنبال داشته باشد.
مقوله ای که از امروزه به عنوان “آسیب فضای مجازی” یاد می شود حقیقتی انکار ناپذیر است و آمار و گزارش های موجود تاکید کننده آن است که بهره گیری از فضای مجازی می تواند آسیب های جبران ناپذیری در خانواده و جامعه بر جای بگذارد .  این آسیب ها در حقیقت ما حصل جهل و بی مهارتی در زمینه درست استفاده کردن از این فضا است . از این رو لازم است با تدارک آموزش های کاربردی و مبتنی بر مهارت افزایی شرایطی را فراهم کرد که شهروندان جامعه بتوانند به دور از عوارض و آسیب ها جانبی این فضا، از مزایای و کارکردهای بی نظیر آن بهره لازم را بگیرند.
از سوی دیگر شیوع کرونا و استفاده از فضای مجازی برای دو منظور یعنی ارائه آموزش های رسمی کشور و همچنین بهره گیری از این فضا به عنوان گریزگاهی برای فرار از انزوای ناشی از فاصله گذاری اجتماعی باعث شده است که نگرانی درباره پیامدهای منفی استفاده زیاد از این فضا بر استفاده کنندگان بخصوص خیل عظیم دانش آموزانی که برای انجام تکالیف و امور مربوط به درس و مشق به این فضا دعوت شده اند بیش از پیش رخ نموده و موجبات نگرانی جامعه را فراهم کند.
از این رو اندیشیدن تدابیری برای ارتقای سواد و مهارت شهروندان در سطوح مختلف و به فراخور نقش هایی که در خانواده به عنوان والدین ، زوجین و فرزندان بر عهده دارند از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. از این رو وب آسیب با هدف ارائه آموزش های کامل و جامع و کاربردی برای کاهش عوارض و آسیب های فضای مجازی در سه سطح مخاطبین شامل والدین ، زوجین و فرزندان در خانواده راه اندازی شده است .
سیب والدین
برای ثبت نام روی سیب کلیک کنید
سیب فرزندان
برای ثبت نام روی سیب کلیک کنید
enemad-logo