درباره ما

cropped 2020 09 17 22.35.22

وب آسیب بستر آنلاینی برای برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینار ها و وبینارهای دکتر جعفر خوشروزاده فارغ التحصیل با درجه ممتاز در دوره دکتری حرفه ای رشته ارتباطات با گرایش رسانه های اجتماعی  از دانشگاه UPM مالزی ،استراتژیست، آسیب شناس و مدرس کشوری فضای مجازی است . 

دکتر خوشروزاده علاوه بر انجام تحقیقات دانشگاهی در دوره دکتری ارتباطات در خارج از کشور، با برخورداری از بیش از دو دهه تجربه کار در حوزه سواد رسانه ای، در پنج سال گذشته مطالعات و تحقیقات خود را بر روی مهارت های کاهش آسیب فضای مجازی در جامعه ایران با محوریت خانواده متمرکز کرده است . وی در چند سال اخیر در کنار تحقیقات دانشگاهی در این زمینه، با برگزاری کارگاهها، سمینار های ، وبینار ها و سخنرانی های متعدد تلاش کرده تا بستر لازم برای آموزش و ارتقای سواد و مهارت شهروندان در زمینه فضای مجازی را بیش از پیش فراهم کند. 

دکتر خوشروزاده رویکرد مثبتی به فضای مجازی دارد و معتقد است که به دلایل گوناگون فضای مجازی به مانند “هوای تنفس” برای زندگی بشر امروز است . در عین حال ایشان بر این باور هستند که این “هوای تنفس” گاهی به ذرات مضر و آسیب زا آغشته می شود که لازم است با آموزش به مانند نوعی واکسیناسیون، شهروندان را در مقابل آسیب های این فضا مصونیت بخشید . 

به همین لحاظ دکتر خوشروزاده معتقد است به جای کلی گویی ، فلسفه بافی و تاکید صرف بر چالش ها و آسیب های فضای مجازی، باید کاملا کاربردی و تکنیکی و جزیی نگرانه ،مهارت های مواجهه با آسیب فضای مجازی به شهروندان در سطوح مختلف آموزش داده شود.

شعار دکتر خوشروزاده در وب آسیب این است که “بیائید با آموزش آسیب فضای مجازی را به سیب سلامت بدل کنیم” 

در جهت تحقق این شعار وی دست به طراحی و تدریس وبینارهای و کارگاههایی با مخاطب والدین ، زوجین ، فرزندان و کارکنان سازمان ها زده که به علت کاربردی بودن مورد استقبال کم نظیری واقع شده است . کارگاههای درمان و تعدیل اعتیاد به فضای مجازی دکتر خوشروزاده در نوع خود بی نظیر است.


سیب والدین
برای ثبت نام روی سیب کلیک کنید

سیب فرزندان
برای ثبت نام روی سیب کلیک کنید

سیب زوجین
برای ثبت نام روی سیب کلیک کنید
enemad-logo