برای دیدن مطالب بیشتر کلیک کنید

برخی سازمان های مشتری وب آسیب

از ما سیب خریده اند
برخی کارگاهها و سمینار های مدرس وب آسیب

دورهای آموزشی پیشنهادی ما برای شما!

نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • سیب والدین

  سیب والدین (وبینار والدین)

  والدین برای فراگیری مهارت های آموزش و نظارت بر حضور فرزندانشان در فضای مجازی در این دوره ثبت نام کنند.

 • سیب زوجین (وبینار زوجین)

  زوجین برای کسب مهارت لازم درباره کاهش تبعات منفی فضای مجازی بر روابط خود با همسرشان ثبت نام کنند.

 • سیب فرزندان (وبینار فرزندان)

  برای این که فرزندنتان خود مهارت استفاده کم آسیب از فضای مجازی را بیاموزند در این وبینار ثبت نام کنید.

enemad-logo